Kotiseutuliiton jaostot, neuvottelukunnat ja ohjausryhmät

Suomen Kotiseutuliiton hallitus asettaa avukseen kaksivuotiskautisia neuvottelukuntia ja jaostoja. Niiden tehtävä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukuntien ja jaostojen jäsenet toimivat liiton ja yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhdyssiteenä. Neuvottelukunnissa ja jaostoissa on eri alojen asiantuntijoita ja ne tuovat liiton hallintoon merkittävän lisän asiantuntemusta eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien piiristä.

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaosto
Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaosto  
Kaupunkityön jaosto 
Paikallismuseotyöryhmä

Kotiseutulehtien neuvottelukunta
Seurantaloasiain neuvottelukunta
 

Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi
ja suomalaisuus -jaosto 2017-2018

Jaoston tehtävänä on seurata aiheesta käytävää keskustelua ja yhteiskunnallista kehitystä. Jaosto tekee aloitteita Kotiseutuliiton hallitukselle toimintatavoista, jotka kehittävät liiton toimintaa päälinjan mukaisesti ja joiden avulla liitto vaikuttaa yhteiskunnan asenneilmapiiriin. Jaosto toimii yhdyssiteenä erilaisten toimijakenttien välillä.

Puheenjohtaja:
kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, Suomen Kotiseutuliiton hallitus

Jäsenet:
professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto
puheenjohtaja Hanna-Kaisa Siimes, Vuosaari-seura
kehittämispäällikkö Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto
opettaja Kaisa Tamminen, Kyyjärven kunta
dosentti Marja Tiilikainen, Siirtolaisuusinstituutti
vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto, Opetushallitus
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
 

Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaosto 2017-2018
Jaoston tehtävänä on seurata kotiseututyön kehitystä erilaisissa toimintaympäristöissä, osallistua erityisesti lähidemokratiasta ja kansalaisosallistumisesta käytävään keskusteluun ja tehdä liiton hallitukselle aiheeseen liittyviä aloitteita. Jaosto seuraa ajankohtaista hallintorakenteiden muutosta etenkin osallisuuden näkökulmasta.

Puheenjohtaja
kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus, Kotiseutuliiton hallitus

Jäsenet:
kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, Pohjanmaan liitto
puheenjohtaja Pasi Karjalainen, Pohjois-Karjalan kotiseutuyhdistysten liitto
erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto
dosentti Emilia Palonen, Helsingin yliopisto
puheenjohtaja Jari Pietiläinen, Pääkaupunkiseudun keskisuomalaiset ry
koulutuspoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, Suomen Lukiolaisten liitto
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto
 

Kaupunkityön jaosto 2017-2018
Jaoston tehtävänä on seurata toimintakenttää ja tehdä tarvittaessa aloitteita Kotiseutuliiton hallitukselle. Jaoston tehtävänä on myös suunnitella ja tukea urbaanien alueiden kotiseututyötä, toimia Vuoden kaupunginosa -kilpailun raatina ja valmistella urbaaniin kotiseututyöhön liittyvä keskustelutilaisuus esimerkiksi Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Puheenjohtaja:
FM Tuula Salo, Kotiseutuliiton hallitus

Jäsenet
toiminnanjohtaja Riina Koivisto, Vantaa-seura
VTM Tarja Koskela, Kotiseutuliiton valtuusto, Helsinki
järjestösihteeri Kristel Nyberg, Ekyl ry, Espoo
historioitsija Pia Puntanen, Kotiseutuliiton hallitus, Mikkeli
toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo, Turkuseura
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry, Helsinki
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto
 

Paikallismuseo- ja arkistotyöryhmä 2017-2018
Kartoittaa paikallismuseokenttää, valmistelee liiton lähivuosien paikallismuseotyötä ja tukee toimihenkilöitä paikallismuseoihin liittyvissä hankkeissa.

Puheenjohtaja:
Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja, professori Janne Vilkuna

Jäsenet:
koordinaattori Sini Hirvonen
Kotiseutuliiton valtuuston jäsen FM Eliisa Jäntti
Museoviraston erikoistutkija Marianne Koski
järjestöpäällikkö Liisa Lohtander
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon tutkija Eero Salmio
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo
jatko-opiskelija, valtuuston varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo

 

Kotiseutulehtien neuvottelukunta 2016-2018
Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata kotiseutulehtien kenttää, keskustella alan tulevaisuudennäkymistä sekä tehdä mahdollisesti aloitteita kotiseutulehtien näkyvyyden parantamiseksi ja hyvien käytänteiden esille tuomiseksi. Neuvottelukunnan työssä kotiseutulehdiksi määritellään kaikki itsensä kotiseutulehdiksi määrittävät aikakaus- ja sanomalehdet – esimerkiksi paikallis-, kaupunki- ja kaupunginosalehdet.

Puheenjohtaja:
hallituksen varapuheenjohtaja, ministeri Raimo Sailas

Neuvottelukunnan jäsenet ovat: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, Seinäjoki; YTM, toimittaja Helena Anttiroiko-Mehtälä, Kokkola; päätoimittaja Katriina Avonius, Tampere; lehtori, Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry:n varapuheenjohtaja Timo Eränkö, Lohja; HuK, eMBA, päätoimittaja Juha Heikkilä, Haapajärvi; VT, Turku-Seuran puheenjohtaja Tapio Jokinen, Turku; FM, toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma, Tampere; eläkeläinen Mauri Lasonen, Kaarina; valokuvaaja, yrittäjä Henna Mitrunen, Karkkila; markkinointiviestijä Leena Rautanen-Saari, Nurmijärvi; päätoimittaja Timo Simula, Kokemäki; FM, asiakirjahallinnon päällikkö Ari Sirén, Valkeakoski; toimitusjohtaja Pirjo Toivonen, Espoo; päätoimittaja Kari Varvikko, Helsinki sekä FM Airi Vilhunen, Helsinki.

Sihteeri:
tiedottaja Elina Kuismin

 

Lisäksi Kotiseutuliiton allitus nimeää Seurantaloasiain neuvottelukunnan
Katso Seurantaloavustukset > Seurantaloasiain neuvottelukunta

 

Takaisin ylös