Kotiseutuposti 1/2018 pääkirjoitus

Kotiseututyö vapaaehtoistyönä

Me suomalaiset teemme paljon vapaaehtoistyötä. Sitoutuneita vapaaehtoistyön tekijöitä on paljon. Jokainen vapaaehtoinen käyttää myös runsaasti aikaa ja osaamistaan. Tästä syntyy yhdessä valtava volyymi ja merkityksellinen panostus yhteiseksi hyväksi.

Kotiseututyö on yksi vapaaehtoistyön muotoja ja sisältöjä. Kentällä kiertäessäni ja käytännön tekijöitä kohdatessani kasvaa aina vain suurempi arvostus kotiseututoimijoita kohtaan. Yhdistystoimijat tekevät arvokasta työtä oman yhteisön ja kotiseudun hyväksi. Sisältöalueita on monia. Se pitää myös kulttuuriperintöä elävänä.

Mitä tämän päivän kotiseututyö on vapaaehtoistyönä? Onko se kaikille tuttua? Tätä olen viime aikoina miettinyt. Kun mediassa puhutaan vapaaehtoistyöstä, esimerkit tulevat usein sosiaali- ja terveystoimen puolelta, ystävätoiminnasta ja eläintensuojelusta. Vapaaehtoistyökin kilpailee ihmisten ajankäytöstä. Silloin on merkitystä sillä, miten näkyväksi vapaaehtoistyö on tehty ja miten helpoksi vapaaehtoistyöhön ilmoittautuminen on paketoitu.

Itselleni on usein esitetty kysymys esimerkiksi eläkeiän lähestyessä, miten minä voisin päästä tekemään kotiseututyötä. Olemme Kotiseutuliitossa valmistautuneet vastaamaan. Järjestöpäällikkö Liisa Lohtander ja tiedottaja Elina Kuismin ovat laatineet havainnollisen kuvauksen siitä, millainen voisi olla kotiseututyöstä kiinnostuneen valintojen polku. Kotiseutupostin tämän numeron teemakin on osallisuus ja kumppanuus. Kotiseututyö edistää osallisuutta ja osallistumista.

Kotiseututyö on kaikille avointa. Mallia saa jakaa ja sitä voi soveltaa omaan toimintaan. Keskustellaan tästä ja monista muista aiheista, kun tapaamme jälleen esimerkiksi maakunnallisissa kokouksissa kevään aikana.

 

Riitta Vanhatalo
toiminnanjohtaja