Soome Kodukandi Liit

Soome Kodukandi Liit on soome kodukanditegevuse katusorganisatsioon.

Liit edendab soome kultuuri ja kohalike kultuuride väärtustamist, arendab ja toetab kodukanditegevust ning tegutseb oma liikmete huve kaitsva organisatsioonina. Lisaks sellele väärtustab liit kultuurimiljöösid ja loodust ning räägib kaasa keskkonna- ja üldplaneeringute tegemisel.

Liidu tähtsaim ülesanne on oma liikmete huvide kaitsmine ning nõustamine kodukanditegevust, kohalikku ümbruskonda ja kultuuritraditsioone puudutavates küsimustes.

Soome Kodukandi Liit

  • korraldab kodukandiliikumise ja muude kohalike algatustega seotud koolitusi
  • tegeleb kirjastamise ja teavitustööga
  • viib läbi kodukanditegevusega seotud projekte ja kampaaniaid
  • määrab iga-aastaste üleriigiliste kodukandipäevade läbiviija ning aitab kodukandipäevi korraldada
  • annab välja Aasta linnaosa, kodukanditeo, kodukandiorganisatsiooni ning kodukandiraamatu tiitlit
  • jagab haridus- ja teadusministeeriumi ülesandel seltsimajade renoveerimistoetusi ning annab renoveerimisalast nõu
  • võtab osa Euroopa ehitustraditsiooni päevade korraldamisest
  • koordineerib organisatsiooni Europa Nostra Finland tegevust

Liidul on 850 liikmesorganisatsiooni. Eraisikud võivad astuda liidu toetajaliikmeks.

Kontaktinfo

Soome Kodukandi Liit
Kalevankatu 13 A
00100 Helsinki
SOOME

tel +358 9 612 6320
faks +358 9 612 63250
toimistokotiseutuliitto.fi